0787 733 743 [email protected]

Pentru obţinerea finanţării, firmele solicitante trebuie să indeplinească mai multe condiţii, dintre care, cele mai importante, sunt următoarele:
– Sunt SRL-uri sau SRL-D-uri
– Au cel puţin 1 an calendaristic de la data înfiinţării, în momentul depunerii planului de investiţii.
– Au obținut profit din exploatare în exercițiul financiar precedent depunerii cererii de finanțare.
– Sunt persoane juridice care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, activităţi prevăzute în lista de coduri CAEN eligibile ce este ataşată şi disponibilă spre download la finalul acestei pagini.
-Codul CAEN pentru care se solicită finanţare trebuie să fie autorizat de cel putin 3 luni (prin certificatul constatator emis de Registrul Comerţului). ATENTIE! Prezenta codului CAEN in actul constitutiv nu inseamna ca este autorizat.

Categoriile de cheltuieli eligibile:

– Echipamente IT
– Cititoare de cod de bare
– Cântare electronice
– Aparate de marcat electronice fiscale
– Echipamente tehnologice maşini, utilaje
– Electro şi motostivuitoare
– Active necorporale: brevete, licenţe, francize, software comerţ online
– Certificarea unui sistem de management al calităţii
– Realizarea unui site
–  Echipamente specifice in scopul obţinerii unei economii de energie
– Consultanţă pentru intocmirea documentaţiei