0787 733 743 [email protected]

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea întreprinderilor care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor pescărești.

OBIECTIVELE submăsurii:
Înființarea și/ sau modernizarea unităților de procesare și comercializare;
Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese;
Aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES;
Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;
Creşterea numărului de locuri de muncă.

BENEFICIARII:
Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;
Cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative sau de 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:

– 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM, în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
– 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
– 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători) în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat.

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România

NOTĂ DE CLARIFICARE privind însuşirea Studiului de fezabilitate aferent proiectelor depuse în cadrul sesiunii 2017

INFORMARE privind completarea Cererea de finanțare a informațiilor referitoare la contul bancar

Pentru a nu întâmpina probleme în completarea Cererii de finanțare sau a formularelor de plată în format PDF, trebuie să folosiți ACROBAT READER si sa urmati pașii de mai jos:

– Identificați și salvați pe calculatorul dumneavoastră Cererea de Finanțare sau formularul dorit .

– Deschideți cu Acrobat Reader – v10 (hyperlink pe v10) sau cea mai nouă versiune – pe care o puteți descărca gratuit la adresa – http://get.adobe.com/ro/reader/.

– Formularul poate fi completat și ulterior tipărit în vederea semnării; puteți salva formularul pentru completări ulterioare.

Dacă apar probleme la descărcarea Cererii de Finanțare sau a formularului dorit faceți click aici. Utilizarea oricărui alt software la completarea informaţiilor din formularele în format .pdf poate duce la apariţia unor erori la depunerea formularelor, uneori, chiar la imposibilitatea depunerii acestora.

Ghidul Complet >>>AICI<<<

*Ghidul este in consultare publica