0787 733 743 [email protected]

PROGRAMUL NATIONAL DE SPRIJIN AL ROMANIEI IN SECTORUL VITIVINICOL 2014-2018

Masura de promovare a vinurilor constituie un instrument al PAC implementat priin PNS finantat din bugetul FEGA, care se refera la un ansamblu de actiuni care au ca obiectiv general cresterea notorietatii vinurilor romanesti cu denumire de origine controlata DOC si indicatie geografica IG pe piata interna si in tari terte, la patrunderea de noi piete, care sa conduca in final, la imbunatatirea competitivitatii si cresterea exporturilor de vinuri cu DOC/IG sau a vinurilor pentru care se indica soiul vitei-de-vie.

Program – ansamblul coerent de actiuni care contribuie la informarea consumatorilor cu privire la consumul moderat de vin si la schema de denumiri de origine controlata si indicatii geografice, iar in tarile terte la imbunatatirea competitivitatii si a exportului vinurilor cu DOC/IG sau a vinurilor pentru care se indica soiul vitei-de-vie. Beneficiarii pot primi finantari de pana la 1.000.000 de euro.

In cadrul acestei masuri, banii vor ajunge la beneficiari prin cerere de rambursare. Beneficiarii vor face cheltuielile din fonduri proprii, iar apoi, li se vor rambursa cheltuielile.

Actiune – activitatea eligibila de informare sau de promovare a vinurilor romanesti cu DOC/IG sau a vinurilor pentru care se indica soiul vitei-de-vie.

Solicitanti eligibili:

 • Promovare in tari terte: societati private romanesti producatoare de vinuri cu DOC/IG sau de vinuri pentru care se indica soiul vitei-de-vie, organizatii de producatori, organizatii profesionale si organizatii interprofesionale ai caror membri produc si exporta vinuri cu DOC/IG sau vinuri pentru care se indica soiul vitei-de-vie.
 • Promovare in statele membre: organizatii profesionale, organizatii de producatori, asociatii ale organizatiilor de producagtori, organizatii interprofesionale, care proprun programe de promovare prin informare a vinurilor produse in UE.

Benficiarii sprijinului financiar – solicitantii ale caror programe au fost aprobate si care au incheiat cu APIA contracte de punere in aplicare a programelor.

Organisme de punere in aplicare – agentii si firme specializate in comunicare, relatii publice si publicitate, carora li se poate incredinta in mod optional de care beneficiari executia integrala sau partiala a actiunilor cuprinse in programul de informare sau de promovare.

Fonduri publice – sprijinul de la bugetul UE de maximum 50% din costul eligibil al programului; contributia de la bugetul de stat de 30% din costul eligibil al programului.

Actiunile eligibile pentru acordarea sprijinului financiar in cadrul programelor de promovare a vinurilor in tarile terte sunt:

 1. Actiuni de relatii publice, actiuni de promovare sau de publicitate, inclusiv la locul de desfacere catre consumatorul final, care viziteaza in mod special standardele inaltee ale produselor din Uniune, in mod deosebit in ceea ce priveste calitatea, siguranta alimentara sau mediul;
 2. Participarea la evenimente, targuri sau expozitii de importanta internationala;
 3. Campanii de informare, in special privind sistemele Uniunii referitoare la denumirile de origine, indicatiile geografice si productia ecologica, care pot fi insitite si de degustari;
 4. Studii ale noilor piete, necesare pentru extinderea pietelor de desfacere;
 5. Studii de evaluare a rezultatelor actiunilor de promovare si informare.

Pentru a pune in aplicare actiunile mentionate mai sus, programele de informare si promovare pot include, de exemplu, urmatoarele activitati:

MEDIA: publicitate in presa, publicitate prin spoturi TV si radio, publicitate, informare prin internet, platforme internet de socializare, crearea unui site web, notificari privind evenimentele organizate (presa, tv, radio, internet), podcast-uri.

ORGANIZAREA DE EVENIMENTE: targuri, prezentari, degustare de vinuri, promovarea vanzarilor, intalniri cu achizitori, cina cu reprezentati media, calatorii de informare in Romania etc.

 • Inchiriere de standuri sau saptii;
 • Inchiriere de echipamente: vitrine si alte piese de mobilier pentru organizarea evenimentului;
 • Inchiriere de ecrane si alte dispozitive pentru promovarea vanzarilor;
 • Achizitionarea de vinuri si produse alimentare;
 • Transortul vinurilor si al diverselor materiale;
 • Mese (pranz, cina) sau evenimente cu participarea expertilor (jurnalisti, importatori, coordonatori de piata etc.), calatorii de informare pentru experti in regiunea in care se produce vinul;
 • Calatorii in tari terte;
 • Activitati de relatii publice legate de organizarea evenimentelor.

MATERUALE PUBLICITARE SAU PROMOTIONALE (pliante, comunicate de presa, materiale didactice, gadgeturi, dvd-uri, postere)

 • Creatie si productie;
 • Traducerea continutului;
 • Cheltuile aferente expedierii materialelor promotionare prin posta;

STUDII

 • Studii de piata;
 • Rapoarte de evaluare.

Actiunile eleigibile pentru promovarea prin informare in statele membre constau in oferirea de informatii pentru consumatori in ceea ce priveste:

 • Consumul moderat de vin si iscul asciat consumului de alcool;
 • Schema de denumiri de origine protejate si indicatii geografice protejate a UE, in special conditiile si efectele, in legatura cu calitatea specifica, reputatia sau alte caracteristici ale vinului datorate mediului geografic sau originii sale particulare.

Actiunile de informare por fi efectuate prin campanii de informare si prin participarea la evenimente, targuri si expozitii importante la nivel national sau la nivelul UE.

Informatiile diseminate se bazeaza pe calitatile intrisece ale vinului si nu trebuie sa fie orientate spre o anumita marca comerciala sau sa incurajeze consumul de vin avand o origine specifica. Cu toatae acestea, atunci cand informatiile vizeaza schema de denumiri de origine protejate si indicatii geografice protejate a UE, originea unui vin poate fi indicata ca parte a actiunii de informare.

Informatiile privind efectele consumului de vin asupra sanatatii si comportamentului se bazeaza pe date stiintifice generale recunoscute si trebuie sa fie acceptate de autoritatea nationala responsabila pentru sanatatea publica in statul membru in care sunt punse in aplicare actiunile.

PRODUSE ELIGIBILE

Produsele care pot face obiectul actiunilor de promovare in tari terte sunt vinurile cu DOC/IG si vinurile pentru care se indica soiul vitei-de-vie. Submasura de promovare prin informare in statele membre are ca obiect vinurile produse in Uniune.

FINANTAREA PROGRAMELOR

Pentru masura de promivare a vinurilor, din valoarea cheltuielilor eligibile, contributia UE este de maximum 50%, iar contributia beneficiarilor este de minimum 50%.

Beneficiarul poate opta pentru accesarea contributiei de la bugetul de stat, in cunatum de 30% din valoarea cheltuielilor eligibile. In acest caz, contributia UE este de maximum 50%, iar contributia beneficiarului este de minimum 20%.

In cazul accesarii contributiei financiare de la bugetul de stat in cuantum de 30% din costul eligibil al programului, nu sunt permise campaniile de promovare in favoarea unei anumite societati comerciale, nici orientarea catre marci comerciale si branduri. In aceasta situatie, solicitantii vor respecta prevederile Orientarilor UE privind ajuroarele de stat in sectoarele agricol si forestier si in zonele rurare pentru perioada 2014-2020 referitoare la intreprinderile aflate in dificultate.

DURATA PROGRAMELOR

Programele se realizeaza pe o perioada de cel putin un an si de cel mult trei ani de la data intrarii in vigoare a contractului incheiat intre APIA si beneficiar.

Prelungirile de programe pentru un anumit beneficiar si o anumita tara terta pot fi aprobate o singura data, pe o perioada de maximum doi ani, in baza rezultatelor obtinute in urma implementarii programului de promovare pentru care se socilita prelungirea.

Documentatia privind propunerea de program va contine urmaroarele:

 • Fisa de informatii-angajament privind solicitantul;
 • Fisa de informatii privind organismul de punere in aplicare, daca acesta a fost selectat si documentatia referitoare la procedura de atribuire;
 • Procura prin care se desemneaza persoana responsabila pentru program, in situatia in care reprezentatul legal al solicitantului societate comericala nu este administratorul cu puteri depline sau nu a fost desemnat de AGA care sa prevada fapul ca persoana desemnata este reprezentatant al solicitantului si responsabil de program, ca poate angaja sub aspect patrimonial solicitantl in legatura cu programul propus, respectiv declara pe propria raspundere asigurarea cofinantarii, completeaza si semneaza declaratiile si formularele aferente cererii de finantare, semneaza contractul de finantare cu APIA si alte eventuale angajamente cu subcontractanti pentru si in numele solicitantului, precum si alte documente in legatura cu programul propus. Toate documentele semnate de catre acesta sunt insusite de solicitant si produc efecte juridice;
 • Copii dupa statut, organigrama, cel mai recent raport de activitate al solicitantului, cel mai recent raport al comisiei de cenzori;
 • Copii ale situatiilor financiare (bilant contabil si contul rezultatului exercitiului) din ultimii trei ani, inregistrate la administratia financiara;
 • O descriere a actiunilor similare realizate pe parcursul ultimilor doi ani;
 • Orice document care sa permita evaluarea capacitatii financiare, tehnice si profesionale a solicitantului.

Contractul  este in valoare egala sau mai mare decat echialentul in lei al 200.000 euro, respectivul contract este finantat/subventionat in mod direct, in proportie de mai mult de 50%, de catre o autoritate contractanta. In cazul in care beneficiatii sprijinului opteaza pentru contreibutia financiara de la bugetul de stat in cuantum de 30%, iar bugetul programelor de promovare este superior plafonului echivalent in lei al 200.000 euro fara TVA, fiind sustinut in proportie de pana la 80% din fonduri publice si tinand cont de faptul ca serviciile care se regasesc in anexa 2a au o pondere mai mare decat cea a serviciilor incluse in anexa 2b la OUG 34/2006, acestia au obligatia de a atribui contractele de prestare de servicii prin aplicarea unei proceduri concurentiale prevazute la art.18 din OUG 34/2006, in speta licitatie deschisa sau licitatie restransa.

Dosarele solicitantilor vor fi evaluate si selectate in functie de cel mai bun raport calitate-pret, acordandu-se prioritate IMM, noilor beneficiari care nu au primit sprijin in trecut, socilitantilor care vizeaza o noua tara terta, prentru care nu s-a acordat sprijin in trecut, precum si celor care solicita sprijinul financiar in cadrul prelungirilor de programe, in baza contractelor ferme de vanzare a vinurilor si a rapoartelor de evaluare.

Comisia de evauare si selectie a programelor de promovare a vinurilor pe pietele tarilor terte verifica eligibilitatea programelor in conformitate cu reglementarile europene si nationale in vigoare, avandu-se in vedere urmatoarele:

 • Programele si documentele insotitoate sa respecte conditiile stabilite prin prezentrul ghid;
 • Programele de promovare se realizeaza pe o perioada de cel putin un an si de cel mult trei ani, pentru un anumit beneficiar intr-o anumita tara terta, perioada care este impartita in etape a cate 12 luni;
 • Vinurile sa fie destinate consumului uman direct si sa prezinte o valoare adaugata ridicata;
 • Sa existe posibilitatea deschiderii de noi piete de desfacere in tarile terte;
 • Sa precizeze originea vinurilor cu DOC/IG;
 • Actiunile sa fie clar definite, precizandu-se inclusiv vinurile care pot fi luarre in considerare si costul estimativ;
 • Actiunile de informare si promovare sa respecte legislatia in viguare in tarile terte respective;
 • Beneficiarii trebuie sa fie capabili sa faca fata constrangerilor specifice ale comertului cu tari terte si sa detina resurse pentru a asigura punerea in aplicare a programelor in cel mai eficient mod cu putinta;
 • Sa se asigure disponibilitatea vinurilor propuse pentru promovare din punct de vedere calitativ si cantitativ;
 • Sa acopere cererea de pe piata pe termen lung, dupa finalizarea programului de promovare;
 • Mesajele de informare si promovare sa se bazeze pe calitatile intrisece ale vinurilor;
 • Impactul estimat si succesul in ceea ce priveste cresterea gradului de sensibilizare a consumatorilor cu privire la sistemul UE de denumir de origine protejate si indicatii geografice protejate sau in ceea ce priveste consumul responsabil de vin si riscurile legate de consumul de alcool.

Beneficiarul inchie cu APIA contractul privind punerea in aplicare a programului de promovare a vinurilor in termen de 120 de zile de la data primirii comunicarii de aprobare a programului din partea MADR. Dupa aceasta data, niciun contract nu  va mai fi semnat cu APIA fara acordul prealabil al MADR. Inainte de incheierea contracului cu APIA, beneficiarul trenuie sa prezinte contractul de prestare de servicii incheiat cu organismul selectat, dupa caz, precum si calendarul actiunilor pentru perioada de punere in aplicare a programului.