0787 733 743 contact@bizcons.ro

       Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat  a publicat spre consultare noul model de plan de afaceri propus pentru Start-up nation 2018. La începutul lunii martie, Ministerul anunțase intenția de a schimba modelul de plan de afaceri pentru ediția din 2018, în intenția de a simplifica procesul de aplicare și de a elimina proiecțiile financiare, care au dat bătăi de cap multor aplicanți ai ediției Start-up Nation 2017. 

Prin programul Start up Nation 2018 statul acordă fonduri nerambursabile de 200.000 lei  pentru firmele înființate după 30.01.2017 care realizează o activitate non-agricolă în mediul urban sau rural. Programul de finanțare este administrat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

Astfel, pentru a putea aplica pe Start-up Nation 2018 un potențial beneficiar va trebui să prezinte conform noului model de plan de afaceri: datele generale ale companiei și reprezentanților legali, detalii cu privire la viziune și strategia de dezvoltare ale companiei, respectiv care este domeniul pentru care solicită finanțarea, locația previzionată de implementarea proiectului, esența afacerii, elementele relevante pentru succesul afacerii, activitățile necesare implementării proiectului, descrierea proiectului de investiții, a fluxului activității pentru care solicită finanțarea și principalele utilaje necesare și câteva informații esențiale cu privire la piața pe care o adresează și cum se situează produsul/serviciile societății față de concurență.

Față de planul de afaceri din 2017, există o serie de modificări/noutăți introduse prin acest nou model propus de Minister pentru ediția Start-up Nation 2018:

– introducerea obligativității includerii CNP-ului pentru asociați/acționari;

– includerea datelor despre administratorul/-ii societății: nume, prenume, CNP, domiciliu

– includerea datelor de contact ale societății care asigură consultanța pentru elaborarea proiectului și ale persoanei desemnate ca responsabilă de proiect din partea firmei de consultanță.

– descrierea procesului de recrutare/selecție și angajare a personalului necesar- inclusiv instruirea acestuia;

– descrierea modalității de aprovizionare cu materii prime, materiale, produse finite, mărfuri, asigurarea condițiilor tehnico-economice, sanitare cu precizarea surselor de finanțare pentru acestea;

– prezentarea altor activități necesare pentru implementarea proiectului, a calendarului de implementare și a costurilor pe care le implică;

– prezentara echipamentelor necesare fluxului tehnologic, care nu fac obiectul achiziției prin proiect dar sunt necesare pentru obținerea produsului/serviciului descris în planul de afaceri;

– bugetul proiectului va evidenția separat ca element de cost TVA-ul pentru fiecare achiziție dacă este eligibil și va menționa atât valoarea unitară, cât și totalul;

– capitolul cu 5.2.Piaţa şi promovarea noului produs/serviciu, include și estimarea prețurilor unitare, a cantităților anuale per fiecare tip de produs/serviciu prezentat și indicarea veniturilor totale anuale estimate a fi realizate din activitatea propusă.

– a fost simplificat capitolul cu descrierea pieței produsului, fiind solicitate mai puține informații decât în planul de afaceri pentru 2017;

– capitolul de Proiecții financiare a fost simplificat și redus la un minimum de informații care nu pot lipsi dintr-un plan de afaceri. Astfel, capitolul de proiecții financiare va include detalierea cheltuielilor directe și indirecte anuale ale activității ce se va desfășura în urma implementării proiectului și  veniturile anuale preconizate pentru fiecare produs/serviciu oferit cu prezentarea ponderii în vânzările totale.

Noua grila de punctaj aduce Productia, Serviciile si Industriile creative la un punctaj maxim:

Criteriu de selecție Punctaj
A. Domeniul de activitate:
Producție 30p
Servicii și Industriile creative definite conform HG. 859/2014 30p
Comerț și alte activități 10p
B1. Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă în cadrul întreprinderii:
1 loc de muncă nou creat 0p
2 sau mai multe locuri de muncă nou create 10p
B2. Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă din categoria persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012**/ șomeri:
0 locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012**/șomeri 0p
cel puțin un 1 loc de muncă ocupat de persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012**/șomeri 5p
*definite conform Hotararii de Guvern nr. 799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate, cu modificările și completările ulterioare
**absolvenți după anul 2012 reprezintă absolvenți după 01.01.2013
C. Densitate IMM
Pentru localitățile (rural sau urban) din județele în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4   Respectiv
Acest punctaj este obținut de firmele din județe: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara. Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Vrancea
20p
Pentru localitățile (rural sau urban) din județele în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >= 4
Acest punctaj este obținut de firmele din: București, jud. Ilfov și jud. Cluj
5p
D. Criterii aferente investiţiei
Echipamente tehnologice și software-uri* necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egala cu 60% din valoarea planului de afaceri 10p
Echipamente tehnologice și software-uri* necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egala cu 50% din valoarea planului de afaceri 5p
*mijloace fixe prevăzute la pct 2.1 , 2.2 si 2.3.6 (inclusiv echipamente IT) din HG 2139/2004, software-uri necesare desfășurării activității.
E. Criterii aferente asociaților/ acționarilor
Nici unul dintre acționarii/ asociații solicitantului nu a avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comercială care a fost în declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017)  25p
Punctajul maxim care se poate obține: 100p