0787 733 743 contact@bizcons.ro

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru cercetare din cadrul Ministerului Cercetării și Inovării au lansat Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 1.1.2 – Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene si internaționale, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 361/03.05.2018, și lansarea apelurilor de proiecte de tip competitiv 397 și 398, cu depunere la termen.

În cadrul acestor apeluri se vor finanța proiecte de tip CLOUD și infrastructuri masive de date. Apelurile de proiecte, aferente Axei Prioritare 1 a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, au un buget alocat de 55.229.410 lei (FEDR), după cum urmează: 6.627.529,20 lei pentru apelul 397, respectiv 48.601.880,80 lei pentru apelul 398.

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS2014, cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului. Sistemul informatic MySMIS 2014+ se va deschide în data de 14.05.2018, ora 09.00, urmând a se închide la data de 12.07.2018.

Click aici pentru a vedea Ghidul Solicitantului și anexele.

Sursa: MFE