0787 733 743 contact@bizcons.ro

PRIORITATI DE FINANTARE:

1. Consolidarea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si a inovarii

Obiective/Prioritati Instrumente si masuri:
– Crearea, modernizarea şi extinderea infrastructurilor de inovare si transfer tehnologic
– Achizitionarea de bunuri, servicii si dotari pentru entitatea de transfer tehnologic
– Activitatile specifice entitatii de transfer tehnologic (studii de investiţii tehnologice; asistenta la restructurarea/retehnologizarea si dimensionarea agentilor economici; transfer tehnologic si validare tehnologica; prognoza, evaluare tehnologica; audit tehnologic; analize statistice si indicatori ai eficientei inovarii; crearea, dezvoltarea si intretinerea de banci de date specializate etc.)

2. Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii

Obiective/Prioritati Instrumente si masuri:
– Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Tipuri de Proiecte (tipuri de activități orientative):
– Achiziție de noi tehnologii pentru IMM-uri (inclusiv licențe, know how) și utilizarea lor (prin cursuri de specialitate)
– Activitati inovative (proces, produs, marketing, servicii).
– Crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente.

3. Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon.

Obiective/Prioritati Instrumente si masuri:
– Reabilitarea termica a clădirilor publice, inclusiv masuri de consolidare a acestora;
– Reabilitarea termica a locuintelor, inclusiv de consolidare a acestora;
– Promovarea surselor regenerabile de energie: panouri solare, panouri fotovoltaice, etc.
– Sisteme inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice;
– Investiții în iluminatul public, inclusiv ambiental;
– Construirea/modernizarea/reabilitarea pistelor/traseelor pentru biciclisti
– Construirea/modernizarea/reabilitarea traseelor pietonale
– Modernizarea/reabilitarea/extinderea traseelor de transport electric (tramvai/troleybus), incluzand calea de rulare (strazi urbane, inclusiv trotuare/refugii/statii) si infrastructura tehnica aferenta
– Achizitionarea de material rulant electric/ecologic pentru operatorii de transport public urban
– Construirea/modernizarea/reabilitarea depourilor aferente transportului public
– Dezvoltarea sistemelor moderne de management al traficului, de ticketing etc.
– Plantarea cu arbori selectati a spatiilor publice si a trotuarelor de pe principalele artere de circulatie din orase

4. Protectia mediului si promovarea utilizarii eficiente a resurselor

Obiective/Prioritati Instrumente si masuri:
– Restaurarea, protecția și valorificarea prin turism a patrimoniului cultural;
– Valorificarea economica a potentialului turistic balnear;
– Valorificarea economica a potentialului turistic cu specific local si crearea de locuri de munca;
– Crearea infrastructurii specifice de agrement turistic.
– Reabilitarea siturilor poluate si abandonate (decontaminarea curatarea suprafețelor, demolare cladiri, planare teren);
– Imbunatatirea mediului urban (trotuare, scuaruri, piețe publice, etc)

6. Promovarea sistemelor de transport durabile

Obiective/Prioritati Instrumente si masuri:
– Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judetene care asigura conectivitatea, directa sau indirecta cu reteaua TEN T ;
– Construirea/amenajarea de piste pentru biciclete in intravilanul localitatilor traversate de drumul judetean.
– Construcţia / reabilitarea / modernizarea soselelor de centura cu statut de drum judetean aflate pe traseul drumului judetean respectiv
– Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de poduri şi podeţe;
– Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere si pasarele; (construirea doar pentru asigurarea conectivitatii la TEN T)
– Devierea retelelor de apa, electricitate, gaze şi canal, telefonie;
– Amenajari pentru protectia mediului;

8. Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale

Obiective/Prioritati Instrumente si masuri:
– Construirea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de servicii medicale (ambulatorii, centre de intervenție integrate)
– Dotarea cu echipamente specifice a infrastructurii de servicii medicale
– Construirea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de servicii sociale
– Dotarea cu echipamente specifice a infrastructurii de servicii sociale construite/reabilitate/modernizate
– Construirea/modernizarea infrastructurii pentru sprijinirea tranzitiei de la asistenţa institutionala la cea de proximitate (casute de tip familial, apartamente de tip familial, locuinţe protejate etc.)

9. Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei

Obiective/Prioritati Instrumente si masuri – Actiuni integrate prin:
– Construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale
– Investiţii în infrastructura de sanatate si servicii sociale – construirea/reabilitarea centrelor care ofera servicii integrate medicale și sociale
– Stimularea ocuparii, prin intermediul activitatilor de economie sociala
– Activitati de dezvoltare comunitara integrata – activitati de informare, consiliere
– Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educationale anteprescolare (crese)
– Construcția/reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educationale prescolare (gradinite)
– Construcția/reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educationale pentru invatamantul general obligatoriu (școli I- VIII)
– Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii scolilor profesionale
– Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educationale universitare
– Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educationale (sali de curs, biblioteci, ateliere, etc. ) din centrele de reeducare si din penitenciare

12. Asistenta Tehnica

Obiective/Prioritati Instrumente si masuri:
– Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii Programului Operational Regional
– Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR
– Realizarea cadastrului

Solicită o consultanță gratuită!

• vă oferim mai multe informații - GRATUIT
• verificăm eligibilitatea firmei și a ideilor de investiții - GRATUIT
• elaborăm cererea de finanțare
• vă oferim servicii de proiectare prin partenerul nostru
• vă oferim consultanță pe perioada de implementare / post-implementare

Bucuresti, Thomas Masaryk, nr.3