0787 733 743 contact@bizcons.ro

Programul de Microindustrializare va debuta săptămâna viitoare, conform unui anunț publicat pe site-ul Agenției pentru Implementarea Programelor și Proiectelor petnru Întreprinderile Mici și Mijlocii (AIPPIMM).

Astfel, pentru o perioadă de zece zile lucrătoare, firmele eligibile vor putea solicita sprijin financiar nerambursabil de până la 450.000 de lei pentru dezvoltarea propriilor afaceri. Procedura de implementare a fost aprobată recent prin ordin de ministru și publicată în Monitorul Oficial.

În perioada 13 august – 24 august 2018, microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii (IMM) vor putea depune cereri de finanțare în cadrul programului de Microindustrializare 2018, după ce oficialii Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA) au anuțat lansarea sesiunii din acest an a schemei de finanțare.

Prin intermediul programului de Microindustrializare, antreprenorii care dețin firme mai vechi de un an de zile pot solicita un sprijin financiar nerambusabil de până la 450.000 de lei, aproximativ 100.000 de euro, pentru dezvoltarea și modernizarea afacerilor.

Formularele necesare completării proiectului (printre care și planul de afaceri și cererea de acord de principiu pentru finanțare) au fost la rândul lor actualizate și publicate pe site-ul AIPPIMM. Bugetul alocat acestei scheme de minimis pentru anul bugetar 2018 este de 74.359.000 lei, fiind estimat un număr de 165 de beneficiari în cursul sesiunii din acest an.

Pot beneficia de sprijin nerambusabil prin intermediul prgramului de Microindustrializare în acest an următoarele categorii de societăți:

 • întreprinderile mici sau mijlocii din următoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru;
 • microîntreprinderi, întreprinderi mici sau întreprinderi mijlocii în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov.

Suplimentar, solicitanții de sprijin nerambursabil trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

 • sunt societăți comerciale, societăți cooperative sau societăți debutante;
 • sunt microîntreprinderi sau întreprideri mici și mijlocii;
 • au capital social integral privat;
 • au cel puţin un an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale;
 • nu se află în stare de faliment, insolvență, dizolvare, etc.

În cadrul acestui program de finanțare sunt eligible societățile care solicită finanțare nerambursabilă pentru dezvoltarea unor afaceri din clasele 1, 2 sau 3 conform clasificării activităților economice naționale (CAEN). Iată câteva exemple de activități eligibile:

 • industria alimentară;
 • fabricarea produselor textile și articolelor de îmbrăcăminte,
 • fabricarea de mobilă;
 • fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice.

În cadrul programului de Microindustrializare, solicitanții eligibili, așa cum au fost prezentați mai sus, pot solicita un ajutor financiar nerambursabil de până la 450.000 de lei, respectiv circa 100.000 de euro.

Totuși, solicitanții vor fi obligați să asigure, din fonduri proprii, o contribuție proprie de cel puțin 10% din valoarea cheltuielilor eligibile. În același timp, antreprenorii trebuie să susțină în întregime cheltuielile neeligibile care pot interveni în implementarea proiectelor.

Antreprenorii care vor să își sporească șansele de a primi finanțare în cadrul acestui program, vor avea posibilitatea de a asigura o contribuție proprie mai mare, obținând, în acest fel, puncte suplimentare în cadrul etapei de selecție a proiectelor depuse.

În cadrul proiectului pot fi incluse cheltuieli din următoarele categorii:

 • echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC;
 • aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare;
 • autoutilitare, cu excepţia vehiculelor de teren;
 • brevete de invenție, mărci de produse, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
 • achiziţionarea de spaţii de lucru;
 • mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 • realizarea unei pagini web;
 • cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale;
 • comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei;
 • consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului.

În cadrul planului de afaceri trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii acesteia în desfăşurarea activităţilor pentru care se accesează finanţarea. Cheltuielile efectuate trebuie să fie în legătură cu fluxul activităţilor (aprovizionare, promovare, distribuţie sau vânzare).

La fel ca și în cazul altor programe de finanțare din fonduri naționale (programele Start-up Nation sau Comerț și Servicii), nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing sau second-hand.

Societățile solicitante pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o singură dată într-o perioadă de trei ani.

Depunerea proiectelor se va realiza on-line. Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare se va lansa în data de 13 august, la ora 10.00 și va dura zece zile lucrătoare, conform anunțului publicat pe site-ul AIPPIMM.

Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe pagina web a AIPPIMM.

Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă. După crearea contului de înscriere aplicaţia va trimite automat pe adresa de e-mail a solicitantului un mesaj şi un link de confirmare.

Aplicația on-line va solicita următoarele documente:

 • plan de afaceri;
 • cerere de acord de principiu pentru finanțare;
 • declarații pe proprie răspundere privind îndeplinirea unor condiții de eligibilitate.

În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorul economic va completa şi transmite on-line planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de zece zile lucrătoare de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere.

Calcularea punctajului planului de afaceri se face în timp real şi transparent la transmiterea de către aplicanţi a secţiunilor din aplicaţia software conform grilei de evaluare anexate planului de afaceri.

Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii este de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile. Cu toate acestea, ca urmare a concurenței ridicate, în anii anteriori finanțarea a fost obținută doar de către antreprenorii care au obținut punctaj maxim.

Atenție! Schema de minimis pentru programul de Microindustrializare 2018 va funcționa în perioada 13 august, ora 10.00 – 24 august, ora 20.00.